Rein frå Jotunheimen er ein nasjonal matskatt. Ein kultur- og naturarv som også dei som kjem etter oss må få nyte godt av.

Rein på vinterbeite i Jotunheimen.

Reinlaga Fram, Filefjell, Vågå og Lom har fleire hundre år med kunnskap om korleis ein skal ta vare på reinsarven og naturen for etterkomarane våre. Nå har drivandes gode gjetarar gått saman som Rein Frå Jotunheimen om å føre den naturgjevne arven viare. Dette har også gjeve Rein frå Jotunheimen utmerkinga Beskyttet geografisk betegnelse.

LES MEIR OM REIN FRÅ JOTUNHEIMEN

Treskei med reinlavtopping.
Beskyttet geografisk betegnelse.

Rein Frå Jotunheimen er den fyrste produsenten av reinsdyrkjøtt som har fått kvalitetsstempelet Beskyttet geografisk betegnelse. Merket er din garanti for at du får ei heilt unik smaksoppleving, der den ypparlege råvara er forvalta med kunnskap og tradisjonar.

LES MEIR OM MERKEORDNINGA

Med rein frå Jotunheimen på menyen, får du også ein smak av Jotunheimen. Ekte, reine smakar, der det rike og unike fjellbeitet har sett sitt preg på det magre og næringsrike kjøttet, og gjort sitt til at du med enkle grep kan gjera eit måltid med den edle råvara til ein fest for smakslaukane til deg og gjestane dine.

LES MEIR OM REIN SOM RÅVARE

Reinslakt hos Filefjell

Filefjell reinlag.


(køyrebeskrivelse)

Glade rein på sommerbeite.
Tre rein på beite i fjellet.

Rein frå Jotunheimen beiter frå djupaste dal til høgste topp, der berggrunn og planter er ekstra næringsrike. Dette gjer sitt til at reinskjøtt frå Jotunheimen er noko av det sunnaste du kan servere til deg og gjestane dine.

Med respekt for den nøysomme arten som reinen er, og ikkje minst med respekt for naturen, jobbar vi for å nytte heile dyret. Alt av det smakfulle og næringsrike kjøtet blir nytta. Innmat som til dømes hjarta og tunge er delikatesser som også blir teke vare på. Skinn blir til vakre og funksjonelle klede.

SJÅ PRODUKT AV REIN FRÅ JOTUNHEIMEN

Nærbilde av rosa fjellblomster. Stor stein og store fjell i bakgrunnen. Jotunheimen.