Beiteområde

Rein på beite i Jotunheimen. Spisse fjelltopper i bakgrunnen.
Reisndyrlav og røsslyng.

Rein frå Jotunheimen sitt beiterike ligg i hjartet av fjell-Norge, der smaragdgrønt brevatn gjev liv til næringsrike vekster i frodige fjelldalar. Der fjell-graset sluttar tek reinslav og andre høgfjellsvekster, som reinen er så god til å nytte seg av, over.

Reingjeter med ski. Han er fyrrygangar for reinflokken i Jotunheimen. Flokk på flyttefot.

Rein frå Jotunheimen er ein nasjonalskatt. Ein kultur- og naturarv som det er viktig å ta vare på også for dei som kjem etter oss.