Reingjeter midt i reinflokken.

Nokre av våre gjetarar

Jørn Slettom, gjetar Vågå Tamrein.
Jørn Slettom

Plass til tekst eller sitat.
Født under en stein på fjellet.

Jørn Slettom, gjetar Vågå Tamrein.
Jørn Slettom

Plass til tekst eller sitat.
Født under en stein på fjellet.

Jørn Slettom, gjetar Vågå Tamrein.
Jørn Slettom

Plass til tekst eller sitat.
Født under en stein på fjellet.

Jørn Slettom, gjetar Vågå Tamrein.
Jørn Slettom

Plass til tekst eller sitat.
Født under en stein på fjellet.

Jørn Slettom, gjetar Vågå Tamrein.
Jørn Slettom

Plass til tekst eller sitat.
Født under en stein på fjellet.

Jørn Slettom, gjetar Vågå Tamrein.
Jørn Slettom

Plass til tekst eller sitat.
Født under en stein på fjellet.